Bản lề tủ điện CL012-1A

Mô tả

Bản lề tủ CL012-1A