Cáp điều khiển tín hiệu 0.75mm2x30c

Cáp điều khiển tín hiệu không chống nhiễu 0.75mm2x30c

Nhãn hiệu : Dusonc

Xuất xứ : Hàn Quốc

Có chứng chỉ CO-CQ xuất xứ rõ ràng

Mô tả

Cáp điều khiển tín hiệu 0.75mm2x30c

Nhãn hiệu : Dusonc

Xuất xứ : Hàn Quốc

Có chứng chỉ CO-CQ xuất xứ rõ ràng

Cáp tín hiệu Dusonc

Cáp điều khiển tín hiệu chống nhiễu