Cáp tàu thủy Hàn Quốc

Mô tả

Cáp tàu thủy

Xuất xứ : Hàn Quốc