Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE – Indoor

Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE – Indoor

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE – Indoor

Nhãn Hiệu: Densons
Xuất Xứ: Made In India

Tên gọi

Cỡ dây cáp

Indoor 3x50mm2 – XSES – 2135 – 50 mm2
Indoor 3x95mm– XSES – 2270 – 120 mm2
Indoor 3x150mm– XSES – 23150 – 240 mm2
Indoor 3x400mm– XSES – 24300 – 400 mm2