Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE – Indoor

Mô tả

Đầu cáp ngầm đơn pha 24KV XLPE – Indoor

Nhãn Hiệu: Densons
Xuất Xứ: Made In India

Tên gọi

Cỡ dây cáp

Indoor 3x50mm2 – XSES – 21 35 – 50 mm2
Indoor 3x95mm– XSES – 22 70 – 120 mm2
Indoor 3x150mm– XSES – 23 150 – 240 mm2
Indoor 3x400mm– XSES – 24 300 – 400 mm2