Hộp phân phối màu cam

Mô tả

Hộp phân phối màu cam

hop-phan-phoi-cp

Hộp phân phối màu cam

Hộp phân phối điện cầm tay tiện lợi cho sử dụng chống nước chuẩn ip 67 là ổ cắm duy động lớn tiện lợi cho sử dụng công trình có thể chống mưa