Mô tả

Máng lưới 100x200x5mm

Máng lưới 100x200x5mm
Máng cáp lưới 100x200x5mm

Vật liệu: Inox 304/302, thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc theo yêu cầu
Giá tham khảo máng cáp dạng lưới 100x200x5mm:
– Máng lưới mạ kẽm nhúng nóng: 163.000VNĐ/m
– Máng lưới inox: 442.000 VNĐ/m