Ổ cắm PCE gắn nổi kín nước (IP67) F133-6

63A -3P – 230V – 6H- IP66/67 Model F133-6

Mô tả

63A -3P – 230V – 6H- IP66/67 Model F133-6