Phích Cắm Di Động PCE Kín Nước IP67 F0232-6

125A – 4P – 400V – 6H – IP67

Model F044-6

Mô tả

Loại kín nước 32A – 3P – 230V – 6H – IP67