Mô tả

Phích Cắm Di Động PCE Kín Nước IP67 F045-6

125A – 5P – 400V – 6H – IP67