Mô tả

Thanh treo máng gắn trần theo chiều dọc

 

Thanh treo máng gắn trần theo chiều dọc