Tụ bù trung thế một pha 50kvar

Description

Tụ bù trung thế một pha 50kvar

Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 6-36kV) , Bil=95y – 110kV

Điện áp sử dụng : 6-36kv

Sản phẩm khác: https://quanpham.vn/danh-muc-san-pham/tu-bu/

Tư vấn lắp đặt tủ tụ bù: https://quanpham.vn/tu-van-thiet-ke-thi-cong-lap-dat-tu-tu-bu/