VOM điện tử 2012R

  • Giới thiệu

Giới thiệu

VOM điện tử 2012R

Nhãn Hiệu: Kyoritsu
Xuất Xứ:  Japan

– Các phép đo Vom điện tử 2012R hiện tại lên đến 120A AC / DC

– Vom điện tử 2012R sử dụng công nghệ Unique Open Jaw cho các phép đo AC / DC hiện tại

TRUE RMS

vom dien tu

– Vom điện tử 2012R thiết kế rất nhỏ gọn và đáng tin cậy như đầy đủ kích thước như mộ VOM truyền thống

Φ12MAX AC/DC 120AACVDCV
ΩContinuityHzDiode
Capacitance