ampe kềm điện tử

 • Ampe kềm điện tử 2009R

  Ampe kềm điện tử 2009R

  • CAT.IV Clamp Meter có thể đo điện áp và hiện tại trong cả hai mạch điện rất thấp và cao.
  • Chính xác True-RMS đọc AC hiện tại hoặc điện áp với dạng sóng méo mó.
  • Có thể đo AC và DC dòng lên đến 2000A.

  TRUE RMSCAT.IV 600VIEC61010

  Ø55MAX AC/DC2000AACVDCV

  ΩHzContinuityOUT PUT

  PEAK 10msasd