Ampe kềm điện tử 2009R

Ampe kềm điện tử 2009R

  • CAT.IV Clamp Meter có thể đo điện áp và hiện tại trong cả hai mạch điện rất thấp và cao.
  • Chính xác True-RMS đọc AC hiện tại hoặc điện áp với dạng sóng méo mó.
  • Có thể đo AC và DC dòng lên đến 2000A.

TRUE RMSCAT.IV 600VIEC61010

Ø55MAX AC/DC2000AACVDCV

ΩHzContinuityOUT PUT

PEAK 10msasd

Mã: ampe-2009R Danh mục: Từ khóa: ,

Mô tả

Ampe kềm điện tử 2009R

  • CAT.IV Clamp Meter có thể đo điện áp và hiện tại trong cả hai mạch điện rất thấp và cao.
  • Chính xác True-RMS đọc AC hiện tại hoặc điện áp với dạng sóng méo mó.
  • Có thể đo AC và DC dòng lên đến 2000A.