Bộ điều khiển lập trình RTR 12 cấp – PR12 D12

Xem thêm sản phẩm khác: https://quanpham.vn/danh-muc-san-pham/tu-bu/

Mô tả

Bộ điều khiển lập trình RTR 12 cấp – PR12 D12 50Hz – Spain

Nhà máy sản xuất    : RTR Energia, S.L – Spain

Nguồn gốc xuất xứ   : Madrid – Spain.

Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60831 – 1/2

                                   EN 60831 – 1/2

Chứng chỉ hàng hóa: chứng chỉ xuất xứ (C.O),  chứng chỉ chất lượng (C.Q), chứng chỉ UL, ER, IQNET.