Mô tả

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ PR-8D SERIES

Nhà máy sản xuất    : RTR Energia, S.L – Spain

Nguồn gốc xuất xứ   : Madrid – Spain.

Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60831 – 1/2

                                   EN 60831 – 1/2

Chứng chỉ hàng hóa: chứng chỉ xuất xứ (C.O),  chứng chỉ chất lượng (C.Q), chứng chỉ UL, ER, IQNET.

Sản xuất theo tiêu chuẩn………………………… IEC-289;IEC-076

Điện áp……………………………………………………. 230 V

Điện áp đo lường……………………………………. 110-690 V

Tần số……………………………………………………… 50-60  Hz

Biến áp hiện hành…………………………………… x/5 A

Điều chỉnh C/K………………………………………… tính toán tự động,

cho phép điều chỉnh

giữa 0,05 y 0,95

Giá trị cos………………………………………………… 0.85 IND a 0.95 CAP

Chỉ số cos……………………………………………….. Digital

Hệ thống đo lường………………………………….. A1 – tự động,

A2- bán tự động,

A3 – thiết lập bằng tay

Thời gian trực tuyến………………………………… 10 a 20 seg.

Chương trình ………………………………………….. 1:1:1; 1:2:2; 1:2:4;

1:1:2; 1:1:2:2:4

Nút chuyển mạch dẫn…………………………….. 4 seg

Màn hình ………………………………………………… 4 chữ số LED

Xem thêm sản phẩm khác: https://quanpham.vn/danh-muc-san-pham/tu-bu/

Hoặc tư vấn lắp đặt tủ tụ bù: https://quanpham.vn/tu-van-thiet-ke-thi-cong-lap-dat-tu-tu-bu/

BỘ ĐIỀU KHIỂN TỤ BÙ PR-8D SERIES

Nhà máy sản xuất    : RTR Energia, S.L – Spain

Nguồn gốc xuất xứ   : Madrid – Spain.

Tiêu chuẩn sản xuất: IEC 60831 – 1/2

                                   EN 60831 – 1/2