Tụ bù trung thế ba pha 50kvar 1.2kv

Tụ bù trung thế ba pha 50kvar 1.2kv

SKU: rtrtt50kvar3 Category: Tag:

Description

Tụ bù trung thế  ba pha 50kvar 1.2kv

Tụ Bù BO/R/MT 50Kvar (range 1-1.2kV) , Bil=95y – 110kV

Điện áp sử dụng 1-1.2kv

Sản phẩm khác: https://quanpham.vn/danh-muc-san-pham/tu-bu/

Tư vấn lắp đặt tủ tụ bù: https://quanpham.vn/tu-van-thiet-ke-thi-cong-lap-dat-tu-tu-bu/