Mô tả

Tụ bù trung thế ba pha 100kvar 3.6kv

Tụ Bù BO/R/MT 100Kvar (range 2-3.6kV) , Bil=95y – 110kV

Điện áp sử dụng:  2-3.6kV

Xem sản phẩm khác: https://quanpham.vn/danh-muc-san-pham/tu-bu/

Hoặc cần lắp tủ tụ bù: https://quanpham.vn/tu-van-thiet-ke-thi-cong-lap-dat-tu-tu-bu/