Cáp chống cháy Hàn Quốc

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Cáp chống cháy cáp XLPE nhiều lõi có giáp

Cáp chống cháy cáp đơn pha cáp đơn pha có giáp

Cáp chống cháy cáp XLPE không có giáp bảo vệ

Nhãn Hiệu: LS
Xuất Xứ: Made In Korea