Mô tả

Cáp đơn pha có giáp

Lõi dẫn điện: Đồng

Lớp chống cháy: Special mica tape

Lớp cách điện: XLPE

Vỏ bọc ngoài: FE-PVC, LSHF

Giáp: Sợi nhôm

Bọc lót: FE-PVC, LSHF

Tiêu chuẩn: IEC 60502; IEC 60331/BS 6387

XLPE
XLPE