Mô tả

Đèn báo pha LQP22B-220v

Màu : xanh dương (blue)

Điện áp : 220v

Đèn báo pha LQP22Y-220v

Màu : Xanh lá (green)

Điện áp : 220v

Đèn báo pha LQP22G-220v

Màu : Đỏ  (red)

Điện áp : 220v

Đèn báo pha LQP22R-220v

Màu : Trắng  (white)

Điện áp : 220v

Đèn báo pha LQP22W-220v

Màu : Vàng (yellow)

Điện áp : 220v

Đèn báo điện tử LQP22B-220v

Màu : xanh dương (blue)

Điện áp : 220v

Đèn báo điện tử LQP22Y-220v

Màu : Xanh lá (green)

Điện áp : 220v

Đèn báo điện tử LQP22G-220v

Màu : Đỏ  (red)

Điện áp : 220v

Đèn báo điện tử LQP22R-220v

Màu : Trắng  (white)

Điện áp : 220v

Đèn báo điện tử LQP22W-220v

Màu : Vàng (yellow)

Điện áp : 220v

Đèn báo tín hiệu LQP22B-220v

Màu : xanh dương (blue)

Điện áp : 220v

Đèn báo tín hiệu LQP22Y-220v

Màu : Xanh lá (green)

Điện áp : 220v

Đèn báo tín hiệu LQP22G-220v

Màu : Đỏ  (red)

Điện áp : 220v

Đèn báo tín hiệu LQP22R-220v

Màu : Trắng  (white)

Điện áp : 220v

Đèn báo tín hiệu LQP22W-220v

Màu : Vàng (yellow)

Điện áp : 220v