Mô tả

Kẹp treo cáp hạ thế

Kẹp treo cáp hạ thế
Hình 1. Kẹp treo cáp hạ thế (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp hạ thế

Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp hạ thế
Hình 2. Thông số kỹ thuật kẹp treo cáp hạ thế (Ảnh: quanpham)

Hotline: 0968 789 868

Hotline: 0903 790 986


Xem thêm:  Móc đỡ dây hạ thế 1 pha