Mô tả

PLC MITSUBISHI FX1S-30MT-ESS/UL

  • Số ngõ vào số: 16.
  • Số ngõ ra số: 14, Transistor.
  • Nguồn cung cấp: 240 VAC.
  • Đồng hồ thời gian thực.
  • Có thể mở rộng 10 đến 30 ngõ vào/ra.
  • Truyền thông RS232C, RS 485.
  • Kích cỡ W x H x D: 75 x 90 x 49.

PLC MITSUBISHI FX1S-30MT-ESS/UL