Tấm lọc không khí 200x200mm

  • Giới thiệu
  • Tấm lọc bụi
  • Tấm lọc không khí

Giới thiệu

Tấm lọc không khí 200x200mm

Quy cách: 200x200mm

Tấm lọc không khí hay còn gọi là tấm lọc bụi, tấm lọc gió dùng để lắp cho tủ điện hoặc phòng kín…

Ưu điểm: dễ vệ sinh đảm bảo tủ không bị bụi khi vận hành trong một thời gian dài sử dụng

Tấm lọc bụi 200x200mm

Tấm lọc không khí 200x200mm