Tấm lọc không khí 420x180mm

  • Giới thiệu
  • Tấm lọc bụi
  • Tấm lọc gió

Giới thiệu

Quy cách: Tấm lọc không khí 420x180mm

Tấm lọc không khí hay còn gọi là tấm lọc gió dùng để lắp cho tủ điện hoặc phòng kín…

Ưu điểm: dễ vệ sinh đảm bảo tủ không bị bụi khi vận hành trong một thời gian dài sử dụng

Tấm lọc bụi 420x180mm

Tấm lọc gió 420x180cm