Thanh treo chữ M gắn trần

Mô tả

Thanh treo chữ M gắn trần