Mô tả

Thanh treo chữ U gắn trần

 

Thanh treo chữ U gắn trần