Mô tả

Nối máng lưới QP5

Nối máng lưới QP5

Công dụng: dùng để nối 2 máng lưới thẳng với nhau và chỉ sử dụng cho máng lưới có tải trọng nhẹ