Kẹp rẽ nhánh dây dẫn Type MG/MR 90° 

Kẹp rẽ nhánh dây dẫn Type MG/MR 90° 

Kẹp rẽ nhánh dây dẫn Type MG/MR 90°