Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật chuỗi néo đôi cho dây ACSR AAC 120KN

Chuỗi néo đôi cho dây ACSR AAC 120KN
Hình 1. Chuỗi néo đôi cho dây ACSR AAC 120KN (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật chuỗi néo đôi cho dây ACSR AAC 120KN

Thông số kỹ thuật Chuỗi néo đôi cho dây ACSR AAC 120KN
Hình 2. Thông số kỹ thuật Chuỗi néo đôi cho dây ACSR AAC 120KN (Ảnh: quanpham)

Các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng


Xem thêm: Chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN