Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70Kn

Chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70KN
Hình 1. Chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70KN (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70KN

Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70KN
Hình 2. Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70KN (Ảnh: quanpham)

Các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng

Hotline: 0968 789 868


Xem thêm: Chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN