Description

Tension String for Ground Wire – 70KN

Chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70KN
Fig 1. Tension String for Ground Wire – 70KN (Source: quanpham)

Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây chống sét 70KN

All ferrous parts shall be hot dip ganvalnized

Hotline: 0968 789 868


Read more: Single Tension String for ACSR, AAC – 120KN