Description

Single Tension String for ACSR, AAC – 120KN

Chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN
Fig 1. Single Tension String for ACSR, AAC – 120KN (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN

All ferrous parts shall be hot dip ganvalnized


Xem: Double Tension String for ACSR, AAC – 120KN