Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120Kn

Chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN
Hình 1. Chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN

Thông số kỹ thuật chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN
Hình 2. Thông số kỹ thuật chuỗi néo đơn cho dây ACSR AAC 120KN (Ảnh: quanpham)

Các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng.


Xem: Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120KN thủy tinh cách điện