Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật của chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120KN with Glass Insulator

Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120KN
Hình 1. Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120KN Glass Insulator (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120 KN cách điện thủy tinh

Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120Kn cách điện thủy tinh
Hình 2. Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120Kn cách điện thủy tinh (Ảnh: quanpham)

Các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng.


Xem: Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR AAC 120kn cách điện Polymer.