Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật vòng treo đầu tròn (kiểu Q/P)

Vòng treo đầu tròn kiểu Q/P
Hình 1: Vòng treo đầu tròn kiểu Q/P (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật vòng treo đầu tròn (kiểu Q/p)

Vòng treo đầu tròn kiểu Q/P
Hình 2: Vòng treo đầu tròn kiểu Q/P (Ảnh: quanpham)

Vật liệu: Thép mạ kẽm nhúng nóng

Xem thêm: Vòng treo đầu tròn (QH)