Mô tả

Cầu chì dao cách ly 25A-630A

Cầu chì dao cách ly 25A-630A
Hình 1. Cầu chì – dao cách ly 25A-630A (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật

Thông số kỹ thuật cầu chì dao cách ly 25A-630A
Hình 2. Thông số kỹ thuật (Ảnh: quanpham)

Hotline: 0968 789 868

Hotline: 0903 790 986


Xem thêm: Cầu chì dao cách ly 6A-160A