Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật COSSE ép dây ACSR type SY compression 0°

Bản vẽ kỹ thuật COSSE ép dây ACSR type SY compression 0°
Hình 1. Bản vẽ kỹ thuật COSSE ép dây ACSR type SY compression 0° (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật COSSE ép dây ACSR type SY compression 0°

Thông số kỹ thuật COSSE ép dây ACSR type SY compression 0°
Hình 2. Thông số kỹ thuật COSSE ép dây ACSR type SY compression 0° (Ảnh: quanpham)

Vật liệu: Hợp kim nhôm

Hotline: 0968 789868


Xem: COSSE ép dây ACSR type SY, compression, 30°