Mô tả

Bản vẽ kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR AAC 120KN

Chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR AAC 120KN
Hình 1. Chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR AAC 120KN (Ảnh: quanpham)

Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR AAC 120Kn

Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR AAC 120KN
Hình 2. Thông số kỹ thuật chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR AAC 120KN (Ảnh: quanpham)

Các chi tiết bằng thép được mạ kẽm nhúng nóng.

Xem thêm: chuỗi đỡ đơn cho dây ACSR AAC 70KN