Mô tả

Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR, AAC – 120KN

Chuỗi đỡ đôi cho dây ACSR, AAC - 120KN