Mô tả

Hộp phân phối treo tường BEK-HPP06

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY

Hộp phân phối gắn tường BEK-HPP06

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY

Hộp phân phối điện BEK-HPP06

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY