Mô tả

Hộp phân phối gắn tường BEK-HPP07

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY

Hộp phân phối gắn tường BEK-HPP07

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY

Hộp phân phối điện BEK-HPP07

Nhãn Hiệu: BEKONEC
Xuất Xứ:  ITALY