Mô tả

Máng cáp dạng lưới 100x500x5mm

Máng cáp dạng lưới 100x500x5mm
Máng cáp dạng lưới 100x500x5mm

Vật liệu: Inox 304/302, thép mạ kẽm nhúng nóng hoặc theo yêu cầu
Giá tham khảo máng cáp dạng lưới 100x500x5mm:
– Máng lưới mạ kẽm nhúng nóng: 272.000VNĐ/m
– Máng lưới inox: 728.000 VNĐ/m