Mô tả

noi-mang-luoi
Nối máng lưới

Công dụng: dùng để nối 2 máng lưới thẳng với nhau bằng cách sử dụng ít nhất 3 nối máng lưới 1 và bulong và tán M6