Mô tả

noi-mang-luoi-2
Nối máng lưới 2

Công dụng: dùng để nối 2 máng lưới thẳng với nhau bằng cách sử dụng ít nhất 3 nối máng lưới 2 và bulong và tán M6