Ống nối ép cho dây ACSR

Mô tả

Ống nối ép cho dây ACSR