Cosse ép đồng nhôm có bọc

Mô tả

Cosse ép đồng nhôm có bọc

PRE INSULATED BIMETAL COMPRESSION LUG

Cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa

Cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa

Thông số kỹ thuật cosse ép đồng nhôm có bọc

Thông số kỹ thuật cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa

Hình 1. Thông số kỹ thuật cosse ép đồng nhôm có bọc nhựa (Ảnh: quanpham)

Hotline: 0968 789 868

Hotline: 0903 790 986


Xem thêm:  Cầu chì Wegde