Kìm bấm cosse thủy lực

  • Giới thiệu

Giới thiệu

Kìm bấm cossethủy lực

Có bộ thay đổi kích cỡ cáp đầu cosse