Mô tả

Kìm bấm cossethủy lực

Có bộ thay đổi kích cỡ cáp đầu cosse