Đầu cosse ép đồng cao áp – cáp ngầm 2 lỗ khoảng cách tâm 44.5mm-loại V

Đầu cosse ép đồng cao áp – cáp ngầm 2 lỗ khoảng cách tâm 44.5mm-loại V

Danh mục:
  • Giới thiệu

Giới thiệu

fff