Đầu cosse ép đồng cao áp – cáp ngầm 2 lỗ khoảng cách tâm 44.5mm-loại V

Danh mục:

Mô tả

fff