Đầu cosse ép đồng cao áp – cáp ngầm 1 lỗ loại v

  • Giới thiệu

Giới thiệu

QUALITY

STANDARD

BS4579 PART1 -1988 AS1154-1-1985 TCVN 3624-81
MATERIALE. COPPER Cu 99.9%
FINISHTINNED MẠTHIÉC
SEALEDIP55 KÍN ‘
APPLICATIONCONNECTION HI VOLT CABLE-OUTDOOR NỐI TRUNG THẾ – LOẠI NGOÀI TRỜI